ZUS EWS Wycofanie wniosku

Wersja: 1309/17 | Pobrań: 226 | Obowiązuje od: 2017-04-01
Brak głosów

Opis: ZUS EWS Wycofanie wniosku

Formularz wypełnia się, jeżeli chcesz wycofać wniosek w sprawie polskiej albo zagranicznej emerytury, renty lub innego świadczenia.
Wniosek w sprawie polskiego świadczenia możesz wycofać:
– jeśli nie otrzymałeś decyzji w tej sprawie,
– w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.
Jeśli wycofasz wniosek dotyczący świadczenia polskiego, umorzymy postępowanie w sprawie tego świadczenia.
Jeśli wycofasz wniosek dotyczący świadczenia zagranicznego, przekażemy informację do zagranicznej instytucji
ubezpieczeniowej.

Instrukcja wypełniania:
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39 poz.353 ze zm.)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.