WSWZ Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o zobowiązaniach zbywającego przedsiębiorstwo

Wersja: 10.08.2017 | Pobrań: 298
Brak głosów

Opis: WSWZ Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o zobowiązaniach zbywającego przedsiębiorstwo

Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach. Zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Aby ograniczyć odpowiedzialność za zobowiązania, nabywca powinien uzyskać informacje na temat zobowiązań podatkowych zbywającego. Nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w takim zaświadczeniu. Odpowiedzialność dotyczy jednak również przypadku zobowiązań powstałych po dniu wydania zaświadczenia, a przed dniem nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jeżeli od dnia wydania zaświadczenia do dnia zbycia upłynęło więcej niż 30 dni.
Organy podatkowe wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego:
1) na wniosek zbywającego;
2) na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego.
W zaświadczeniu organ podatkowy określa wysokość zaległości podatkowych zbywającego na dzień wydania zaświadczenia.

Wniosek dotyczyć może wysokości zaległości podatkowych, ale również:
•    odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych;
•    niezwróconych w terminie zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług oraz oprocentowania tych zaliczek;
•    kosztów postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa prawna:

Art. 112, art. 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.