KRUS UD-2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

Wersja: 16.08.2013 | Pobrań: 2174
1.5 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.5 (2 głosy)

Opis: KRUS UD-2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

Druk należy wypełnić zgodnie z treścią poszczególnych rubryk, gdy treść rubryki nie odpowiada stanowi faktycznemu należy wpisać myślnik "-".
W części I zgłoszenia należy wpisać dane dotyczące rolnika - właściciela (posiadacza samoistnego), dzierżawcy, użytkownika bez prawa własności
gospodarstwa rolnego, który jako osoba prowadząca gospodarstwo zgłasza do ubezpieczenia społecznego rolników siebie i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnika.
W przypadku udzielenia w pkt 7 b i c odpowiedzi "TAK", do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o rodzaju i rozmiarze prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej.
W części II należy podać dane zarówno o małżonku nie posiadającym własnych gruntów rolnych lub nie będącym współwłaścicielem, współposiadaczem gospodarstwa rolnego, w którym wykonuje działalność rolniczą, jak też dane dotyczące małżonka rolnika, który jest właścicielem, współwłaścicielem gruntów rolnych - przy którym należy wpisać literę - W. W części II należy podać dane o pozostałych współwłaścicielach, współposiadaczach gospodarstwa rolnego.
Zgłoszenie do ubezpieczenia domownika winno być potwierdzone złożonym na piśmie zgodnym oświadczeniem rolnika i domownika o wykonywaniu przez domownika pracy w gospodarstwie rolnym (na druku wzór KRUS UD-24A).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.