GUS DG-1 ZAŁ (2018) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych

Wersja: (2018) | Pobrań: 290 | Obowiązuje od: 2018-01-01
Brak głosów

Opis: GUS DG-1 ZAŁ (2018) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych

Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych należy przekazać raz w kwartale do 9 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 6 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 5 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 8 stycznia 2019 r. za rok 2018.
Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.).

Dane należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku; liczbę po przecinku należy wpisać w polu oddzielonym pionową kreską.
Zakres robót budowlano-montażowych prezentowany w załączniku jest analogiczny do przedstawionego w objaśnieniach do działu 1 miesięcznego meldunku DG-1.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1068).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.