ZUS RP-70 Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy

Wersja: 2597/16 | Pobrań: 618 | Obowiązuje od: 2017-02-15
Brak głosów

Opis: ZUS RP-70 Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy

Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy wystawia spółdzielnia, ujmując informacje dotyczące członka spółdzielni.
Na zaświadczeniu należy podać takie informacje jak: nazwisko i imię i datę urodzenia członka/osoby zatrudnionej, daty dotyczące korzystania z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wychowawczego, urlopu bezpłatnego, wyszczególnienie przepracowanych dni w danym roku oraz dochód ubezpieczonego wraz z świadczeniami pieniężnymi, które zostały wypłacone zamiast dochodu.

Zaświadczenie ZUS RP-70 jest wymagane przy składaniu wniosku o emeryturę, załączane powinno być również do głównego wniosku przy ubieganiu się o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2016 poz. 887).

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.