ZUS RAW Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń

Wersja: 1331/17 | Pobrań: 258 | Obowiązuje od: 2017-04-01
Brak głosów

Opis: ZUS RAW Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń

Masz problem, aby zwrócić świadczenie z funduszu alimentacyjnego, które Ci nie przysługiwało?
Wypełnij ten wniosek, aby ZUS rozpatrzył, czy:

  • umorzyć Ci tę kwotę,
  • rozłożyć ją na raty lub
  • odroczyć termin jej zapłaty.

Za pomocą tego wniosku możesz również zwrócić się o zmianę warunków rozłożenia na raty lub odroczenia, jeżeli
ZUS wydał Ci decyzję o udzieleniu ulgi, ale chcesz zmienić warunki spłaty zadłużenia.

Sposób odbioru odpowiedzi

  • w placówce ZUS (osobiście lub przez osobę upoważnioną),
  • pocztą na adres wskazany we wniosku,
  • na moim koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.