ZUS EROP Oświadczenie o osiąganiu przychodu

Wersja: 2299/17 | Pobrań: 1347 | Obowiązuje od: 2017-10-01
Brak głosów

Opis: ZUS EROP Oświadczenie o osiąganiu przychodu

Oświadczenie o osiąganiu przychodu

Wypełnij ten formularz oświadczenia, jeśli jako osoba uprawniona do:
– wcześniejszej emerytury,
– emerytury pomostowej,
– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
– renty z tytułu niezdolności do pracy,
– renty rodzinnej,
podjąłeś pracę zarobkową, która podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, pracę w służbach mundurowych (np. w Policji) albo pracę lub działalność za granicą i w związku z tym powinieneś złożyć oświadczenie o osiąganiu przychodu. Za pomocą tego formularza poinformuj nas również o zamiarze osiągania przychodu w innej wysokości niż ta, którą podałeś nam poprzednio.

Podstawa prawna:

- Art. 103–106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.),
- Art. 25 i 26 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242, z późn. zm.),
- Art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 664, z późn. zm.),
- Art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. n 97, poz. 800, z późn. zm.),
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290, z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.