GUS DG-1 (2018) Meldunek o działalności gospodarczej

Wersja: 2018 | Pobrań: 2402 | Obowiązuje od: 2018-01-01
Brak głosów

Opis: GUS DG-1 (2018) Meldunek o działalności gospodarczej

Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza się wykazywanie danych szacunkowych.
W przypadku konieczności skorygowania danych wykazanych w poprzednich okresach korekty te uwzględnia się w rubryce ,,od początku roku” w najbliższym sprawozdaniu po stwierdzeniu nieprawidłowości. Korekty dotyczą tylko danego roku, w związku z tym nie należy wykazywać wartości ujemnych.
W sprawozdaniach za styczeń nie należy wypełniać rubryki ,,od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego” (w dziale 1, 2 i 3, rubryki 2).
Podmioty zaklasyfikowane do działu 02 według PKD 2007 wypełniają wyłącznie informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz o czasie przepracowanym (dział 1 wiersze 06 – 11).

Uwaga: Dane wartościowe należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku, wskaźnik cen – z jednym znakiem po przecinku, pozostałe dane – bez znaku po przecinku; liczbę po przecinku należy wpisać w polu oddzielonym pionową kreską.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.).

Objaśnienia do formularza znajdują się na końcu druku.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1068).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.