EL/WPS/2 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wersja: 01.01.2018 | Pobrań: 1594 | Obowiązuje od: 2018-01-01
Brak głosów

Opis: EL/WPS/2 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.
Podczas załatwiania sprawy należy przedstawić:

  • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport,
  • wypełniony formularz.

Wymeldować należy się najpóźniej w dniu, w którym dana osoba wyprowadza się z miejsca zameldowania na pobyt stały. Istnieje możliwość wymeldowania się podczas meldowania w nowym miejscu. Urzędnik wtedy automatycznie wymelduje osobę z poprzedniego miejsca pobytu.

Na zgłoszeniu należy podać informacje dotyczące:

  • osoby, której dotyczy zgłoszenie podając dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, PESEL, datę urodzenia, miejsce urodzenia),
  • adres miejsca pobytu stałego,
  • dane pełnomocnika.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2017 poz. 2411).

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.